DONGYIN集团总裁在越南新黄州集团访问工作。

DONGYIN集团总裁在越南新黄州集团访问工作。

Chủ Tịch tập đoàn DONGYIN thăm và làm việc tại THC VietNam Group

Chủ Tịch tập đoàn DONGYIN thăm và làm việc tại THC VietNam Group

Chủ Tịch tập đoàn DONGYIN thăm và làm việc tại THC VietNam Group vào tháng 03 năm 2017

Chủ Tịch tập đoàn DONGYIN thăm và làm việc tại THC VietNam Group

Chủ Tịch tập đoàn DONGYIN thăm và làm việc tại THC VietNam Group vào tháng 03 năm 2017

Chủ Tịch tập đoàn DONGYIN thăm và làm việc tại THC VietNam Group

Buổi ăn tối thân mật giữa ông Chủ Tịch THC VietNam Group và ông Chủ Tịch tập đoàn DONGYIN

Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注