Gửi tin nhắn

Để được giúp đỡ thêm về sản phẩm của Tân Huỳnh Châu, hãy liên hệ chúng tôi qua điện thoại 1900 066 667 hoặc điền đầy đủ thông tin vào mẫu bên trái.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin khách hàng đã cung cấp thông qua các truy vấn trực tuyến thích hợp, cũng như thông tin phân đoạn câu hỏi và câu trả lời bảo mật giữa khách hàng và chúng tôi.

Việc cung cấp thông tin ra bên ngoài sẽ chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, và phù hợp với quy định pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng để cung cấp dịch vụ, tư vấn và hướng dẫn về các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.